Gode råd

Vi gi´r gerne gode råd om dine fødder

Gode råd om negleklipning

Ukorrekt negleklipning har konsekvenser, det er ikke helt så enkelt at klippe negle som det måske lyde til. I mange tilfælde kan det være et problem at klippe neglene, da de ofte er tykke og deforme, dvs. buer så de går ned i neglesiden.

Ved at lade ikke-speciel fagligt personale udføre fodpleje er der risiko for, at negleklipningen udelukkende bliver symptombehandlende og ikke sker med forebyggelse for øje.

Hvis tykkelsen på neglen ikke holdes nede, risikerer man, at neglen trykker på huden nedenunder, og det kan danne både ligtorne og sår. Sker det for en ældre patient med nedsat blodtilførsel til fødderne, hvilket de fleste ældre har, så kan borgeren risikere et langt forløb med dagligt sårskifte af hjemmeplejen.

Klippes en buet negl ned i siden, risikerer borgeren deslige, at neglen gror ind i huden. Bliver neglen ikke umiddelbart herefter rettet op med en neglebøjle, kan neglespidsen sidde og irritere huden, med rødme og infektion til følge.

Har borgeren tilmed enten en dårlig almentilstand, en kronisk sygdom, er i autoimmun-, cancer- eller kraftig prednisolonbehandling, kan det i værste tilfælde ske, at såret ikke heler, at der opstår infektion eller at såret ender som koldbrand.

Desuden kan der opstå nedgroede negle. Nogle negle er endda i sig selv indrullede og kræver ligeledes en speciel klipning for ikke at skabe gener.

Kredsløbssygdomme er tikkende bomber

Ældre mennesker med fx arteriosclerose i benene (åreforkalkning), KOL eller diabetes, der får sår på fødderne, har i nogle tilfælde risiko for at udvikle koldbrand, der kan medføre amputation.

Statsautoriserede fodterapeuter kender symptomerne og kan forebygge nogle af komplikationerne. Enten ved behandling eller vejledning ud fra patientens helbredstilstand.

Desuden kan der opstå problemer i fødderne hos mennesker med dårligt venøst tilbageløb eller mennesker med lymfødem. Og det fordrer, at behandleren af fødderne er uddannet i at behandle disse ødematøse og nogle gange meget fugtige og risikofyldte fødder på den mest optimale måde.

Sker der ændringer i patientens helbredstilstand, er det en af fodterapeutens vigtigste opgaver at viderehenvise patienten til den rette behandling. Hvis ændringer i blodtilførslen fx ikke opdages i tide, er der risiko for at patienten får sår.

Fokus på hudtyper

Ældre menneskers hud forandrer sig, og derfor er det vigtigt, at behandleren ved, hvorledes denne hudtype reagerer, når den beskæres, og neglene renses op.

En del ældre har hudlidelser såsom psoriasis, eksemer, bulløse lidelser, der medfører, at de har behov for speciel afslibning og beskæring. Og det kræver naturligvis en relevant uddannelse for at behandle disse menneskers hud korrekt.

Afhængigt af hvilken gigtsygdom, pensionisten har, kan huden være påvirket. En del mennesker med gigt har været behandlet med Prednisolon gennem mange år, og det påvirker huden.

Derfor skal behandleren have det rette kendskab og være meget varsom, så der ikke opstår sår.

Det er derfor vigtigt, at gå regelmæssigt til din lokale statsaut. fodterapeut og hos Ro´s FodterapiKlinik for Fodterapi i Roskilde, bliver du altid behandlet af en statsaut. fodterapeut.

Hos Ro´s FodterapiKlinik for Fodterapi i Roskilde har vi bl.a. kurser i sår behandling m.v. – og derfor kan vi sikre at du altid for den korrekt fodbehandling.

Har du behov for råd og vejledning?..

Kontakt Ro´s FodterapiKlinik for Fodterapi i Hedegade på telefon 46 37 03 10 og bestille en tid til fodbehandling hos din lokale statsaut. fodterapeut.

!");