Bloggen om fødder

Læs om hvad der rør sig og om du har fod på det!

Fodbehandling hos Ro´s Fodterapi

Har du ondt i fødderne?

For at have sunde og velplejede fødder kræves daglig omsorg. Mange vælger at få behandlet fødderne jævnligt hos en statsaut. fodterapeut for velværets skyld, eller pga. problemer med fødderne.

En almindelig fodbehandling hos en fodterapeut er en gennemgang af fødderne fra A-Z. Negle klippes files og renses op, hård hud og ligtorne på trykbelastede områder samt fjernes nænsomt. Løbende gives gode råd om egen pleje, fodrigtige sko samt evt. videre behandling. Indlæg og aflastning kan komme på tale.

Fodanalyse:

Har du ondt i fødderne og er behov for råd og vejledning i fodøvelser eller køb af sko, kan der bestilles tid til en grundig foranalyse.

Bøjlebehandling:

En nedgroet negl, behandles let og smertefrit med en neglebøjle, vel at mærke hvis man kommer i god tid. Får man symptomer med rødme, varme hævelse evt. med pussekret, sv.t neglefalse, bør man henvende sig til sin læge, så han kan vurdere om bøjlebehandling er nødvendig.

Neglen løftes let og smertefrit med et lille stykke fjederstål der påsættes neglen. Ligeledes er sko med plads til tæerne nødvendig, ellers har bøjlen kun ringe effekt. Behandlingen skal ofte gentages nogen gange før tåen er helbredt.

Tilskudsordninger:

Pensionister kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis det ikke er muligt at gøre det selv. Henvendelse til pensionskontoret i egen kommune.

Sygeforsikringen danmark yder tilskud i gr. 1 og 2.
- Vi indrapporter elektronisk til danmark

!");